مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری مارون از برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی همکاری های آموزشی و تحقیقاتی فی مابین دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت و اداره HSE آن شرکت با رئیس و مسئولان واحدهای مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محمدامین مکی " گفت: در جلسه فوق راه های مختلف تعامل و همکاری دوطرف باتوجه به ظرفیت هر دو دستگاه بررسی و مقرر شد تا پیگیری های بعدی از طریق رابطان معرفی شده از سوی طرفین انجام شود.

وی افزود: از زمینه های همکاری بین شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون و مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان می توان به معرفی استارت آپهای مرتبط با صنعت آب و برق به شرکت بهره برداری مارون و حمایت از طرح های پس از تصویب آن در قالب کمیته تحقیقات شرکت، برگزاری دوره های مهارت آموزی در فعالیت های مورد نیاز شرکت ، برگزاری سمینارهای مشترک با توجه به ظرفیت آموزش فنی وحرفه ای و همچنین تسهیلات شرکت بهره برداری مارون (سالن آموزشی) برای همکاران و خانواده آنان و برگزاری سمینارهای تخصصی در سطح شهرستان ، بازدید هنرجویان مرکز، از نیروگاه و سایر مراکز صنعتی شرکت و استفاده از ظرفیت های مرکزدانشگاه خاتم الانبیا اشاره کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد