معاون مهندسی و بهره برداری نیروگاه مارون از آغاز تعمیرات اساسی سالیانه واحد دوم این نیروگاه، توسط مهندسان و تکنسین های فنی شرکت خبرداد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "هادی هوشیار" با اشاره به اینکه تعمیرات سالیانه واحد دوم نیروگاه مارون طبق برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده با سازمان آب و برق خوزستان آغاز شد، تصریح کرد: واحد دوم نیروگاه مارون از سال 1394 به شبکه سنکرون، متصل و تاکنون 3627 ساعت کارکرد داشته است.

وی از مهمترین فعالیت های سالیانه واحد دوم این نیروگاه، به سرویس و تمیزکاری کلیه تجهیزات واحد، بازرسی از رانر و درفت تیوپ و رفع نواقصی که نیاز به خاموشی داشتند، اشاره کرد.

 تعمیرات سالیانه، بخش مهمی از فعالیت های تعمیرات پیش گیرانه هستند که بمنظور بررسی وضعیت موجود ، کاهش هزینه ها ، افزایش عمر مفید تجهیزات ، حفظ شرایط مطلوب تجهیزات و بالابردن قابلیت اطمینان دستگاه ها و کاهش خروج از واحد تجهیزات انجام می شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد