معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از عملیات لایروبی کانال­ ها و زهکش های اصلی و فرعی، سیفون­ ها و دیگر سازه ­های آبی شبکه های آبیاری شمال و جنوب بهبهان، جایزان، فجر و بنه باشت، خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا یزدانجو" گفت: هر ساله با آغاز فصل پاییز و قبل از شروع بارش های زمستانه، به منظور بهبود شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه بهبهان، جایزان و فجر، عملیات تعمیر، بازسازی و لایروبی کانال و مسیل ها انجام می شود.

وی با اشاره به 178 هزار مترمکعب حجم عملیات لایروبی انجام شده، افزود: لایروبی کانال­ های اصلی و زهکش های شبکه شمال و جنوب بهبهان با حجم 174 هزار مترمکعب، لایروبی کانال اصلی و زهکش های شبکه جایزان با حجم 3400 مترمکعب و لایروبی لترال­ های شبکه فجر با حجم 600 مترمکعب با دستگاه های بیل مکانیکی و بیل زنجیری بوم بلند انجام شد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری مارون، هدف از لایروبی کانال ها و زهکش ها را  هدایت روان آب های سطحی، افزایش راندمان و سرعت انتقال آب در کانال‌های آبیاری، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و تسهیل در خدمت رسانی به کشاورزان عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد