مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری اولین نشست قرارداد مشاوره استقرار نظام نوآوری دانش بنیان و توسعه فناوری در شرکت بهره برداری مارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محمد امین مکی" گفت : دراین نشست که با حضور اعضای پارک علم و فناوری خوزستان و در راستای قرارداد مشاوره ای برگزار گردید، مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری مارون ضمن آشنایی با مفاهیم دانش بنیان، با روند ثبت محصولات و همچنین شیوه و روش تهیه محصول دانش بنیان آشنا شدند.

وی با اشاره به اینکه در این نشست کارشناس پارک علم و فناوری ضمن تشریح جداول و آیین نامه های ارزیابی و تشخیص به معرفی قوانین حمایتی که در مورد شرکت های دانش بنیان وجود دارند افزود : طبق قوانین در صورتی که بتوانیم در زمره شرکت های دارای محصولات دانش بنیان قرار بگیریم می توانیم از کمک های بلاعوض، معافیت های مالیاتی و استفاده از خط سبز گمرک نیز استفاده نمائیم .

مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، با بیان اینکه در این نشست مقرر گردید جلسات بعدی که شامل آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی همچنین بررسی پروژه ها و اختراعات شرکت است در هفته های آتی برگزار گردد، خاطر نشان کرد : همکاران با شرکت های دانش بنیان نوپا نوع 1 و شرکت های دانش بنیان نوع 2 و همچنین با حوزه فناوری بالا یا متوسط روبه بالا و شرایط آن آشنا شدند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد