رئیس اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از تمدید زمان عقد قرارداد محصولات سالیانه و زمستانه 98 و اصلاح مساحی کشت سالیانه 98، تا 30 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.  

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علیرضا نیکزاد" با تاکید بر ضرورت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت عمومی کشاورزان گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با سازمان آب و برق خوزستان، کشاورزانی که تاکنون موفق به انعقاد قرارداد نشده اند، می توانند تا 30 اردیبهشت ماه سال جاری جهت عقد قرارداد محصولات سالیانه و زمستانه 98 و همچنین اصلاح مساحی کشت سالیانه 98 به امور مشترکین و اداره مساحی و الگوی کشت شرکت بهره برداری مارون مراجعه نمایند.

وی با بیان این که مشترکان می توانند تا تاریخ تعیین شده جهت عقد قرارداد سالیانه و زمستانه و اصلاح مساحی اقدام نمایند افزود: پس از انقضای تاریخ تعیین شده، از انعقاد هرگونه قرارداد سالیانه و زمستانه و همچنین اصلاح مساحی کشت سالیانه با مشترکان، ممانعت به عمل می آید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: حمیدرضا علی پور