به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛  مهرداد برجسته با بیان اینکه بحث توزیع بهینه آب، یکی از مهمترین مباحثی است که باید به طور جدی در خصوص آن برنامه ریزی شود، اظهار داشت: به منظور هماهنگی و همکاری با میراب‌های شبکه آبیاری مارون، کنترل و مدیریت آب تامین شده در شبکه و در راستای استفاده صحیح بهینه و عادلانه از منابع محدود آب ای نشست برگزار شد.

وی افزود: مقرر شد انجمن صنفی کشاورزی شهرستان بهبهان نسبت به معرفی نمایندگان دریچه‌های آبگیر شبکه‌های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره‌برداری مارون اقدام کند تا تحویل آب به کشاورزان باتوجه به الگوی کشت و بر اساس سند ملی آب و برنامه زمان بندی (برحسب ساعت در هکتار) توسط نماینده دریچه به اراضی تحت پوشش انجام شود.

گفتنی است جلسه بررسی هم اندیشی توزیع بهینه آب در شبکه آبیاری شمال بهبهان با حضور رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان، نماینده شرکت بهره‌برداری مارون و نمایندگان کشاورزان منطقه در مرکز خدمات و ترویج جهاد کشاورزی دهستان دودانگه برگزار شد.
 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان