رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از شناسایی دو سارق تاسیسات شبکه آبیاری جایزان با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "میثم پوراسماعیل" گفت: با تلاش و گشت زنی های مکرر و شبانه روزی پرسنل حریم بانی در شبکه های تحت پوشش آبیاری مارون، با همکاری واحد بهره برداری جایزان و حضور به موقع نیروهای امنیتی و انتظامی پاسگاه جایزان، دو سارق در حال سرقت آشغالگیر سیفون، نرده حفاظ پل و درآپ شبکه های جایزان ( روستای جولکی و ده صفر ) دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با اشاره به عدم وقفه در آبرسانی به مزارع تاکید کرد: اگرچه اقدام سارقان هزینه های تعمیر و بازسازی را به شرکت تحمیل می کند ولی با حضور به موقع گشت های شبانه روزی و نیز رفع نقص دریچه های آبیاری در کمترین زمان ممکن، تاکنون مشکل خاصی در تامین و انتقال آب مزارع کشاورزی تحت پوشش شبکه بوجود نیامده است.

رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، با بیان اینکه هرگونه تعدی به اموال عمومی، با هماهنگی نهادهای انتظامی و قضایی با جدیت تمام پیگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: کشاورزان تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون از اهمیت تاسیسات آبیاری آگاه بوده و انتظار می رود ضمن حفظ هوشیاری خود، هرگونه موارد مشکوک را به نیروی انتظامی و گشت های حریم بانی و بهره برداری شرکت اطلاع دهند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد