مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از آغاز انعقاد قرارداد آب برای کشت های تابستانه و سالیانه سال 99 شبکه های آبیاری مارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق مارون خوزستان ، " جعفر قاسمی" ضمن این که از آغاز عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از 10 تیرماه سال جاری خبر داد از کشاورزان خواست جهت عقد قرارداد آب کشت سالیانه 99 مانند یونجه قدیم ، باغات ، نخیلات و گل های تابستانه 99 با اولویت کشت های کم مصرف، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجری مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زراعی و تسویه بدهی کشت های قبلی خود به امورمشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون مراجعه کنند.

قاسمی، باتوجه به کاهش ذخیره آب سدمخزنی مارون در سال آبی 99-98 ، از کشاورزان تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون خواست تا استفاده بهینه از آب را مبنای عمل قرار داده و از تلفات آن جداً خودداری نمایند.

شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در شبکه های تحت پوشش خود شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر، بیش از 5 هزار مشترک دارد که در هر فصل زراعی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون قرارداد برداشت آب منعقد می نمایند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد