به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور"، با بیان این که ارزیابی فوق، توسط هیئت متشکل از کارشناسان معاونت مطالعات پایه، شرکت بهره برداری مارون، معاونت حفاظت و بهره برداری، امورآب منطقه شرق(بهبهان) و امور آب منطقه شمال شرق(رامهرمز) برگزار شد، به کاهش 30 درصدی آورد رودخانه مارون نسبت به شرایط نرمال، اشاره کرد.
 وی ادامه داد: دراین جلسات که بصورت منظم برگزار می شود درخصوص میزان رهاسازی آب از سد مارون بهبهان و کشت های دائم(باغات و نخیلات) و کشت های تابستانه بصورت محدود تصمیم گیری می شود.
خواجه پور تصریح کرد: از ابتدای شروع کشت تابستانه تا کنون بیش از 4 جلسه در این خصوص با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب، معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری، معاونت مطالعات پایه، مدیران عامل شرکت سد، نیروگاه و شبکه آبیاری مارون و زهره و جراحی، مدیریت حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و چاه ها، مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی، مدیریت برنامه ریزی مخازن سدها و رودخانه ها، مدیرامورآب منطقه شرق(بهبهان)، منطقه شمال شرق(رامهرمز) و منطقه جنوب شرق(امیدیه)، رئیس اداره منابع آب شادگان و کارشناسان مرتبط تشکیل شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون