مدیر بهره برداری شبکه آبیاری جایزان از پاک سازی و تمیزکاری آشغالگیرهای کانال اصلی شبکه جایزان توسط میراب های شرکت بهره برداری مارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " حسین احمدی " با بیان اینکه آشغالگیرها با هدف حفظ جان افراد و همچنین جلوگیری از ورود زباله و آشغال به داخل سیفون و زیر گذرهای کانال ایجاد و نصب می شوند گفت: برای رفاه حال کشاورزان روستاهای همجوار کانال اصلی و افرادی که از جاده سرویس و برم شبکه برای تردد استفاده می کنند، 27 عدد آشغالگیر، به صورت ثابت و متحرک در ورودی سیفون ها و زیرگذرهای کانال اصلی شبکه جایزان نصب شده است.

وی افزود: آشغالگیرها به صورت مستمر در زمان بهره برداری و یا قطعی موقت آب شبکه به وسیله میرآب های شرکت و یا جرثقیل تمیز کاری می شوند .

این مقام مسئول از کلیه کشاورزان و روستائیان همجوار کانال اصلی شبکه جایزان درخواست کرد که از کانال اصلی به عنوان دفن زباله های خود استفاده ننمایند.

شبکه آبیاری و زهکشی جایزان یکی از چهار شبکه پایین دست سد مخزنی مارون است، کانال اصلی این شبکه 37 کیلومتر طول دارد و از روستاهای سه شهر جولکی، جایزان و سلطان آباد عبور کرده و آب 5000 هکتار از اراضی تحت پوشش را تامین می نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور