مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از تمدید 2 ساله گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی مارون ، از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "الماس سنایی مطلق" با بیان این که این شرکت با توجه به تنوع فعالیت های خود در بخش سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری، موفق به تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی شد از تمدید گواهینامه صلاحیت در بخش سد و شبکه ها در آینده ای نزدیک خبر داد.

سنایی مطلق افزود: به موجب این گواهینامه، شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون برای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات در پایه یک دارای صلاحیت بوده و می تواند همزمان حداکثر 3 نیروگاه برق آبی بزرگ را مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد.

وی در پایان اظهار داشت: اعتبار گواهینامه اخذ شده به مدت 2 سال و تا سال 1401بوده و در این مدت شرکت بهره برداری مارون می تواند در امور مرتبط با بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی فعالیت نماید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد