رئیس اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در شبکه فجر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "میثم پوراسماعیل" با اشاره به گزارش های دریافتی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز، تصریح کرد: بر این اساس واحدهای گشت زنی حریم بانی شرکت، افزایش و منجر به شناسایی موارد تخلف در آن منطقه گردید.

وی افزود: بر اساس مقررات، با حضور نماینده حقوقی شرکت و عوامل نیروی انتظامی، خاطیان با تشکیل پرونده تسلیم مراجع قضایی شدند.

وی با بیان این که ابنیه ساخته شده برای ساخت و ساز پل غیرمجاز در زهکش MD3  در روستای بن رشید، شناسایی و مورد تخریب قرار گرفت، همکاری صمیمانه  واحدهای بهره برداری و تعمیرات شرکت، را در این امر مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد