الماس سنایی‌مطلق در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: باتوجه به الزامات قانونی در زمینه اخذ صلاحیت‌های حرفه‌ای شرکتها درخصوص فعالیت‌های بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی با انقضای زمان اعتبار صلاحیت اخذ شده، طبق درخواست شرکت بهره‌برداری مارون و بررسی شرایط احراز توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی مارون تمدید شد.

وی افزود: به موجب این گواهینامه، شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون برای انجام خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایه یک دارای صلاحیت بوده و می‌تواند همزمان حداکثر سه شبکه آبیاری و زهکشی با وسعت هرکدام حداکثر تا 60 هزار هکتار را مورد بهره‌برداری و نگهداری قرار دهد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون بیان کرد: اعتبار گواهینامه اخذ شده به مدت 2 سال بوده و در این مدت فعالیت شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون در زمینه امور مرتبط با بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی بلامانع است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون