به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " علیرضا نیکزاد " با اشاره به اینکه بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت عمومی کشاورزان این تصمیم اتخاذ شده است ، افزود: با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان کشاورزانی که تاکنون موفق به انعقاد قرارداد نشده اند ، می توانند تا 29 اردیبهشت ماه سال جاری جهت عقد قرارداد محصولات سالیانه و زمستانه 99 و همچنین اصلاح مساحی کشت سالیانه 99 به امور مشترکین و اداره مساحی و الگوی کشت شرکت بهره برداری مارون مراجعه نمایند.

وی تصریح کرد: مشترکین می توانند فقط تا تاریخ تعیین شده جهت عقد قرارداد سالیانه و زمستانه و اصلاح مساحی اقدام نمایند و پس از انقضای تاریخ فوق از انعقاد هرگونه قرارداد سالیانه و زمستانه و همچنین اصلاح مساحی کشت سالیانه با مشترکین ، ممانعت به عمل می آید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون