به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " الماس سنایی مطلق " در این جلسه ضمن اشاره به بحران آب و پیامدهای ناشی از تاثیرات آن بر منابع آب کشاورزی شهرستان، گزارشی از وضعیت آب مخزن سد مارون و توضیحاتی نیز در خصوص پیش بینی وضعیت بارندگی در پاییز و زمستان امسال و اهم مشکلات تامین آب و چالش های پیش روی تامین آب کشاورزی ارائه داد.

وی با اشاره به این که میزان بارش ها در ماه های پاییز امسال اندک پیش بینی شده است ، افزود : در سال آبی گذشته بارندگی و نزولات آسمانی در کل حوضه مارون بسیار ناچیز بود که همین امر باعث کاهش بسیار شدید ذخایر آبی در مخزن سد مارون شد و با تداوم کمبود بارش های الهی در سال آبی امسال، خشکسالی و کاهش سطح آب مخزن سد مارون و پیامدهای ناشی از تاثیرات آن بر منابع آب کشاورزی ، باید بر اهمیت مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی تاکید شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بحران و کمبود آب، محدودیت هایی مربوط به تأمین آب کشاورزی در کل حوضه های مارون به وجود آمده، از همه حاضران در جلسه خواست جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات و کاهش تنش آبی در منطقه نسبت به استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، تلاش و کوشش بیشتری انجام دهند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون