به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “مهدی درویش پسند” گفت: با توجه به خرابی شیرهای سوزنی آبیاری سد مخزنی مارون ، تعویض این شیرها در دستور کار مدیریت پایداری و علاج بخشی معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان قرار گرفت و نهایتا پس از بررسی ها و کارشناسی های فراوان و مدلسازی هیدرولیکی ، جایگزینی آن ها با شیر هاول بانگر به تایید رسید .
وی افزود : شیرهای هاول بانگر توسط شرکت مکانیک آب ساخته شده و یکی از شیرها بعد از عملیات ایزولاسیون تحویل پیمانکار ( آریا توربین صبا ) گردیده و پس از دمونتاژ شیر سوزنی ، شیرهاول بانگر جدید با قطر ۱۴۰۰ میلی متر نصب ، تست و راه اندازی شد و تحویل بهره بردار نیروگاه مارون گردید.
درویش پسند تصریح کرد: در طی این عملیات، استاپ لاگ های خروجی آبیاری نیز تعمیر و آب بندی گردید و عملیات غواصی نیز برای خارج کردن تجهیزات اضافه درون سرچ تانک صورت پذیرفت .
مدیر دفتر پایداری سازه سد و نیروگاه مارون افزود : عملیات تعویض شیرخروجی آبیاری سد مخزنی مارون با پیگیری های انجام شده توسط مدیریت پایداری و علاج بخشی معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و نظارت شرکت سد تونل پارس و نظارت عالیه دفتر پایداری سازه سد و نیروگاه شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه مارون انجام گردید.
گفتنی است تعویض شیر دوم خروجی آبیاری سد مخزنی مارون در دستور کار قرار گرفته و از ماه آینده آغاز میگردد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون