به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، ” مهدی درویش پسند ” گفت : محدوده تیک آف یارد کلیدخانه سد مخزنی مارون به سبب موقعیت مکانی ویژه خود و وجود ترانشه مشرف به آن همواره درگیر مشکلات ناشی از روانآب بارندگی بوده است .و با توجه به شرایط ویژه محدوده تیک آف یارد نیروگاه سد مارون و ترانشه بالادست آن ، جریان آب های سطحی ناشی از بارش وارد تونل کابل خروجی ۱۳۳ کیلولت نیروگاه شده و باعث آب گرفتگی تونل مذکور و ورود آب به بخش های کنترلی نیروگاه می گردید .

وی افزود : با بررسی های انجام شده پروژه سامان دهی آب های سطحی و بارشی تیک آف یارد توسط کارشناسان مدیریت دفتر پایداری سازه سد و نیروگاه مارون طراحی و برآورد قیمت گردید و پس از تایید دفتر مدیریت پایداری و علاج بخشی معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان به مرحله اجرا در آمد .

درویش پسند تصریح کرد: : طی این پروژه ، ساخت کانال هدایت آب با اجرای عملیات خاک برداری ، اجرای بتن مگر ، گابیون بندی ، احداث دیوارسنگی و بتن ریزی کف اصلی کانال با نظارت کارگاهی کارشناسان دفتر مدیریت پایداری سازه سد و نیروگاه شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه مارون انجام و عملکرد کامل سازه در بارندگی های اخیر رصد و تائید گردید.

مدیر دفتر پایداری سازه سد و نیروگاه مارون ضمن تقدیر از تخصیص اعتبار ۵.۳ میلیارد ریالی از جانب دفتر معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان، پیگیری های انجام شده توسط دفتر مدیریت پایداری و علاج بخشی در انجام هر چه بهتر امور جاری مربوط به سازه سد و نیروگاه های استان را نشانه انسجام تیمی آن مدیریت و شایسته قدردانی ویژه دانست.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون