به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "جعفر قاسمی" با تاکید بر ضرورت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت عمومی کشاورزان با رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: عقد قرارداد آب محصولات زمستانه از 4 دیماه سال جاری و طبق مصوبات شورای کشاورزی استان آغاز می شود.

وی افزود: عمده محصولات شتوی کشت شده در فصل زمستان را گندم، جو و کلزا عنوان کرد و باتوجه به اینکه مخزن سد در شرایط نرمال نیست، از کشاورزان تحت پوشش شبکه آبیاری مارون خواست با استفاده بهینه از آب،  مانع از تلفات بی رویه آب شوند.

وی از کشاورزان خواست جهت عقد قرارداد آب، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهادکشاورزی شهرستان های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجری مراجعه و سپس برای تسویه بدهی کشت های قبلی خود و انعقاد قرارداد آب زارعی به امورمشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون مراجعه کنند.

شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در شبکه های تحت پوشش خود شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر، بیش از 5 هزار مشترک دارد که در هر فصل زراعی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون قرارداد برداشت آب منعقد می نمایند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون