به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ” مهدی درویش پسند ” گفت : تراز آب ، یکی از ضروری ترین مسائل در جهت قرائت و تحلیل داده ها، تنظیم و برنامه ریزی دبی ورودی و خروجی سدها به شمار می آید.

وی افزود: پروژه نصب اشل قرائت تراز دریاچه در سد آریوبرزن از زمان ساخت تاکنون، به مرحله اجرا در نیامده بود و در این مدت، توسط خطوط رنگی با دقت پایین قرائت انجام می شد، لذا پس از خرید اشل و پلاک های مربوطه از جنس لعابی با هماهنگی واحد ایمنی با بررسی خطرات و مشکلات پروژه، همزمان گواهی نامه های صلاحیت ایمنی جرثقیل و تجهیزات جانبی آن اخذ گردید .

وی تصریح کرد: این پروژه ، با نظارت کارگاهی کارشناسان دفتر مدیریت پایداری سازه سد و نیروگاه شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه مارون با قرارگیری جرثقیل ۲۰ تنی و ارسال نفرات فنی توسط سبدی نفربر بر روی ارتفاع بالادست بدنه سد آریوبرزن انجام گردید.

مدیر دفتر پایداری سازه سد و نیروگاه مارون افزود : این پروژه طی یک روز و با حضور اکیپ آتش نشانی و آمبولانس و نیز یک قایق بصورت آماده به کار درون مخزن جهت پوشش شرایط اضطراری، حضور مستمر نظارت و کارشناسان ایمنی و همچنین با همکاری پرسنل واحد بهره برداری سد آریوبرزن به پایان رسید.

گفتنی است سدآریوبرزن از نوع بتنی و با ارتفاع ۴۷ متر از پی و با حجم هفت میلیون مترمکعب در چهار کیلومتری پایین دست سدمخزنی مارون قرار گرفته است که جهت تنظیم آب پایین دست در زمان های خاموشی واحدهای نیروگاه مارون استفاده میگردد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون