به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " حسین احمدی " با بیان اینکه آشغالگیرها با هدف حفظ جان افراد و همچنین جلوگیری از ورود زباله و آشغال به داخل سیفون و زیر گذرهای کانال ایجاد و نصب میشود ، گفت : آشغالگیرهای شبکه جایزان به تعداد 27عدد ( 21 عدد متحرک و 6 عدد ثابت ) و شبکه فجر به تعداد 2 عدد متحرک و در جهت رفاه حال کشاورزان روستاهای همجوار کانال اصلی و افرادی که از جاده سرویس و برم شبکه برای تردد استفاده می کنند ، در ورودی سیفونها و زیرگذرهای شبکه جایزان و فجر نصب شده است.

وی افزود : آشغالگیرها به صورت مستمر در زمان بهره برداری و یا قطعی موقت آب شبکه به وسیله میرآب های شرکت و یا جرثقیل تمیز کاری می شوند .

ایشان از کلیه کشاورزان و روستائیان همجوار کانال اصلی شبکه جایزان و فجر درخواست کرد که از کانال اصلی به عنوان دفن زباله های خود استفاده ننمایند و در نگهداری و مراقبت از شبکه آبیاری ، ما را یاری نمایند.

گفتنی است شبکه آبیاری و زهکشی جایزان و فجر یکی از چهار شبکه پایین دست سد مخزنی مارون ، کانال اصلی این شبکه 48 کیلومتر طول داشته و  از 6500 هکتار اراضی اسمی این منطقه ، 5000 هکتار را تامین آب می نماید.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون