به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " علیرضا نیکزاد " گفت : با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان ،کشاورزانی که تاکنون موفق به انعقاد قرارداد تامین آب محصولات سالیانه خود ( یونجه ، نخیلات ، باغات ، گل ، گلخانه) و همچنین زمستانه ( گندم ، کلزا و ... ) نشده اند ، می توانند تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری جهت عقد قرارداد محصولات سالیانه و زمستانه و همچنین اصلاح مساحی کشت سالیانه و زمستانه 1400 به امور مشترکین و اداره مساحی و الگوی کشت شرکت بهره برداری مارون مراجعه نمایند.

وی تصریح کرد: مشترکین می توانند فقط تا تاریخ تعیین شده جهت عقد قرارداد سالیانه و زمستانه و اصلاح مساحی اقدام نمایند و پس از انقضای تاریخ فوق از انعقاد هرگونه قرارداد و همچنین اصلاح مساحی کشت سالیانه و زمستانه با مشترکین ، ممانعت به عمل می آید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون