به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ” عبداله طاهری ” گفت: این جلسه با هدف برنامه‌ریزی و همکاری شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون و شرکت تعاونی مهر امیدگران لاسبید برای شروع بهره‌برداری و تحویل آب به کشاورزان طرح شبکه آبیاری لاسبید برگزار گردید.

وی افزود: باتوجه به تاخیر زمانی بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب به شبکه فرعی طرح آبیاری شبکه لاسبید جلسه ای با حضور نمایندگان واحد بهره برداری شرکت بهره برداری مارون ، مدیرعامل و هیات مدیره شرکت مهر امیدگران لاسبید ، برگزار و پس از تبادل نظر و طرح مباحث مقرر گردید باتوجه به اعلام همکاری مستمر شرکت تعاونی مهر امیدگران لاسبید و بمنظور راه اندازی و در نهایت آبرسانی به اراضی کشاورزی و باتوجه به پیشنهادات ارائه شده ، اقداماتی با پیگیری و برنامه ریزی مدون و همکاری متقابل شرکت بهره برداری مارون و شرکت تعاونی مذکور صورت پذیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون