به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " عبداله طاهری " با بیان اینکه آشغالگیرها با هدف حفظ جان افراد و همچنین جلوگیری از ورود زباله و آشغال به داخل سیفون و زیر گذرهای کانال ایجاد و نصب میشود ، گفت : این آشغالگیرها به تعداد 18عدد و به جهت ایمنی و رفاه حال کشاورزان روستاهای همجوار کانال اصلی و افرادی که از جاده سرویس و برم شبکه برای تردد استفاده می کنند ، به صورت ثابت و متحرک در ورودی سیفونها و زیرگذرهای کانال های شبکه بهبهان نصب شده است.

وی افزود : آشغالگیرها به صورت مستمر در زمان بهره برداری و یا قطعی موقت آب شبکه به وسیله میرآب های شرکت و یا به کمک جرثقیل تمیزکاری می شوند .

ایشان از کلیه کشاورزان و روستائیان همجوار کانال های شبکه بهبهان درخواست کرد که از کانال اصلی به عنوان دفن زباله های خود استفاده ننمایند و در نگهداری و مراقبت از شبکه آبیاری ، ما را یاری نمایند.

طول کانال های اصلی و فرعی شبکه های آبیاری بهبهان حدود 120 کیلومتر می باشد که از روستاهای قالندها ، اسدآباد ، دودانگه بزرگ ، تل بردی ، کیکاوس ، آغاجری ، کردستان بزرگ ، کردستان کوچک ، خارستان ، شهرویی ، اسلام آباد سرنهری ، قلعه سید مقیم ، حسین آباد شیخ ، پرچله زار و شهر منصوریه عبور کرده و حدود 13500 هکتار ( سطح ناخالص) از اراضی تحت پوشش این شبکه را تامین آب می نماید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون