به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص شاخص های جهانی و کشوری آب، مقایسه آمار بارندگی در چند سال آبی گذشته و وضعیت آب مخزن سد مارون ، گفت: این جلسه با هدف هماهنگی به منظور تامین و توزیع آب کشت‌های تابستانه سال جاری با اولویت الگوهای کشت کم مصرف از جمله کنجد، لوبیا، ماش و لوبیا در اراضی دشت بهبهان ، آگاهی رسانی از وضعیت وجود منابع آب و توجیه کشاورزان برای همکاری متقابل با ادارات ذی‌ربط ، تشکیل شده است

" الماس سنایی مطلق " افزود : بر اساس مصوبات ستاد خشکسالی و مدیریت بحران استانداری خوزستان کشت شلتوک در استان خوزستان و بالتبع در حوضه های تابعه شبکه های آبیاری مارون ممنوع اعلام گردید که کشاورزان در این زمینه نهایت همکاری را داشته اند.

وی نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب را کلید اصلی کاهش مصرف آب و مبارزه با خشکسالی برشمرد و افزود : بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است و استفاده از روش های نوین آبیاری در بخش کشاورزی، تغییر الگوی کشت و خارج شدن از روش های آبیاری سنتی و رفتن به سمت آبیاری مدرن ، برنامه ریزی مدون و منظم و همچنین آگاهی بخشی و فرهنگ سازی با موضوع مصرف بهینه آب از اقدامات موثر در جلوگیری از بحران آب به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون ، همکاری و مشارکت کشاورزان را در فراهم نمودن زمینه تغییر روش آبیاری مزارع، ضروری دانست و تصریح کرد: در صورت تعامل و همکاری کشاورزان با یکدیگر، مطمنا ًجریان توزیع آب عادلانه و مناسب تر خواهد بود و در اجرای برنامه زمانبندی آبیاری و توزیع ساعتی آب منظم تر عمل کرده، تنش اجتماعی و چالش منطقه ای در زمینه توزیع آب را در هیچ شبکه ای مشاهده نخواهیم کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون