به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری مارون: در این مجمع، الماس سنایی مطلق مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با بیان اینکه این شرکت علی رغم چالش های پیش رو همانند شرایط نامطلوب اقتصادی ، افزایش هزینه ها ، کمبود منابع مالی و بحران خشکسالی با لطف خداوند متعال ، دلسوزی مدیران و پشتکار همکاران و همچنین پشتیبانی کارفرمای محترم توانست به نحو مطلوبی مسائل را مدیریت نماید ، به کلیاتی درخصوص تاریخچه ، معرفی ، اهداف ، موضوع فعالیت شرکت و مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت بهره برداری مارون پرداخت.

در ادامه این نشست، سنایی مطلق ضمن بیان چالشها و مشکلات موجود، گزارشاتی درخصوص عملکرد واحدهای مختلف شرکت خصوصاً صورت های مالی سال 1400 ، مسائل بخش های بهره برداری، نیروگاه ، تعمیرات و فنی مهندسی در سال گذشته ارائه نمودند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون