به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " محمدرضا یزدانجو " گفت : به منظور افزایش ضریب ایمنی تردد وسایل نقلیه در حدفاصل تقاطع زهکش D با جاده مواصلاتی ، عملیات نصب گاردریل در دو طرف مسیر جاده منصوریه به کارخانه سیمان بهبهان و جاده منصوریه به بهبهان ، این عملیات در دستور کار شرکت قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس هماهنگی به عمل آمده توسط نماینده محترم کارفرما و اداره راه و ترابری شهرستان بهبهان، عملیات نصب گاردریل به طول 234 متر  و با هزینه 5 میلیارد ریال به پایان رسید.

وی تصریح کرد: این عملیات پس از بررسی های انجام گرفته در سطح شبکه آبیاری و با شناسائی نقاط حادثه خیز و با توجه به اینکه محل مذکور از پرترددترین مسیر جاده شهر منصوریه با کارخانه سیمان در هنگام شب و بخصوص در روزهای تعطیل بشمار می آمد ،در قالب قرارداد نگهداری و تعمیرات توسط واحد تعمیرات و فنی و مهندسی شرکت بهره برداری مارون به انجام رسیده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون