به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “مهدی درویش پسند” با اشاره به وقوع نشتی آب در لوله های بالانس توربین و نشتی روغن در یاتاقان توربین گفت: وقوع نشتی آب باعث خوردگی در لوله های بالانس بالای هدکاور شده که با توجه به محل نشتی نیاز به دمونتاژ کل مجموعه یاتاقان برای ایجاد دسترسی به این لوله ها جهت تعمیر می باشد .  

وی افزود: از طرفی خرابی آب بند مخزن روغن یاتاقان توربین نیز باعث ایجاد نشتی روغن شده که به دلیل نیاز به کارکرد واحد در پیک تابستان، رفع نشتی به زمان تعمیرات سالیانه موکول شد.

براین اساس با برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری مدیریت و کارشناسان بخش های بهره برداری، تعمیرات و دفتر فنی نیروگاه های معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان، واشر مشابه نمونه خارجی توسط شرکت پرتو امید ساخته شده و زمان مناسب برای رفع مشکل به اورهال سالیانه واحد ۲ نیروگاه اضافه شد.

مهدی درویش پسند عنوان کرد: عملیات دمونتاژ یاتاقان، جوشکاری لوله های بالانس، تعویض واشر کاور مخزن روغن یاتاقان و مونتاژ یاتاقان توربین ظرف یک هفته توسط واحد تعمیرات نیروگاه و پیگیری کارشناسان دفتر فنی و همکاری واحدهای بهره برداری و تدارکات انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون