به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “مهدی درویش پسند” با اشاره به رسیدن تراز سد مارون در تابستان سال جاری به حداکثر مقدار خود گفت: این آیتم باعث بالارفتن فشار آب در شیر پروانه ای واحد ۲ نیروگاه و ایجاد نشتی در قطعه انبساطی آن شد.  

وی افزود: با انجام جلسات هماهنگی کارشناسی با مدیریت های تعمیرات و دفتر فنی نیروگاه های معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان نحوه رفع نشتی بدون دمونتاژ قطعه انبساطی (دیسمنتل جوینت) با توجه به شرایط سخت زمان نصب شیر، بررسی و مقرر گردید با استفاده از لاستیک آب بند نشتی مذکور رفع شد.

مهدی درویش پسند عنوان کرد: با برنامه ریزی انجام شده ، لاستیک متناسب با محل نصب قطعه انبساطی (دیسمنتل جوینت) توسط شرکت پرتو امید شاخته شده و در زمان اورهال سالیانه واحد ۲ نیروگاه عملیات رفع نشتی شامل آماده سازی قطعه انبساطی، جایگذاری لاستیک آب بند و جوشکار لقمه های محافظ لاستیک ظرف ۳ روز توسط واحد تعمیرات نیروگاه و پیگیری کارشناسان دفتر فنی انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون