نشست معاونت آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان با مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان آب و برق خوزستان و مدیران آموزش شرکت های مرتبط در سالن جلسات این مجتمع برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام بهادری" معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع عالی صنعت آب و برق خوزستان، آمادگی مجتمع را در خصوص  بالا بردن  کیفیت دوره های آموزشی اعلام کرد و افزود: مجتمع آموزشی در نظر دارد جهت هماهنگی هر چه بیشتر با شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و مدیریت تولید نیروگاه های برق آبی در زمینه آموزش، از نرم افزار پیشرفته آموزشی استفاده کند.

در این خصوص "محسن انصاری" مدیر گروه آموزش های عمومی و رایانه مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان گفت: با برنامه ریزی انجام شده، از این پس نرم افزار "ایده" به منظور ارتباط بیشتر بین واحد آموزش شرکت ها و مجتمع آموزشی و رصد مطلوب تر شرایط در اختیار همکاران قرار می گیرد.

وی افزود: تحلیل، طراحی، پیاده سازی و توسعه نرم افزارهای مدیریت آموزش، تولید و اجرای دوره های آموزش الکترونیک، برگزاری آزمون های الکترونیکی، نظارت بر طرح ها، پروژه ها و فرایند برون سپاری دوره های آموزشی، از جمله قابلیت های این نرم افزار به شمار می آید.

در ادامه "سروش شریفی" مدیر دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان آب و برق خوزستان به برخی نکات جهت سرعت بخشی به روند آموزش اشاره کرد و گفت: واحد آموزش سازمان آب و برق خوزستان با همه توان خود آماده است تا با همکاری شرکت های مرتبط و البته مجتمع آموزشی بتوانیم به استانداردهای مورد نظر در برگزاری دوره های کاربردی دست یابیم.

وی همچنین از برگزاری دوره های کیفی و کاربردی با استفاده از اساتید متخصص و مجرب به عنوان برنامه های پیش روی این واحد خبر داد.

در پایان این نشست، از سوی مدیران آموزش بر تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه تدوین تقویم آموزشی جدید به منظور کاربردی شدن دوره ها تاکید شد.

عکاس: سعید میرداودی
خبرنگار: سعید میرداودی