معاون مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان از بررسی تقویم آموزشی سال 1397 و بررسی عملکرد آموزشی شرکت های طرف قرارداد سازمان، خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "موسی ناصر نژاد" با بیان این که نشست سه روزه فوق با حضور مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی سازمان آب و برق، مدیران آموزش شرکت ها و ریاست مجتمع برگزار شد افزود: در این نشست بر ضرورت افزایش بودجه آموزشی شرکت ها تاکید و مقرر شد تا نتیجه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی مورد پایش 3 ماهه از طرف مجتمع  به اطلاع شرکت ها رسانده شود.

وی با بیان این که آموزش نیروهای پیمانکار در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد نحوه برگزاری و ارتقای کیفیت دوره های آموزشی را از مهمترین دغدغه های مجتمع برشمرد و از تعاملات به وجود آمده بین مجتمع و دانشگاه های استان جهت به خدمت گرفتن اساتید مجرب خبر داد.

در نشست سه روزه بررسی تقویم آموزشی سال 1397 و بررسی عملکرد آموزشی شرکت های طرف قرارداد با سازمان، مدیران آموزش شرکت های آب و فاضلاب روستایی، اهواز و استان، شرکت توزیع برق اهواز و استان، برق منطقه ای و نیروگاه رامین حاضر و نقطه نظرات خود را ارائه دادند.

منبع: روابط عمومی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
عکاس: زمان قلی پور
خبرنگار: سعید میرداودی