به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد صنعت آب و برق خوزستان برای نیمسال دوم ( بهمن ماه ) در رشته های کاردانی حرفه ای خدمات مشترکین صنعت آب و برق، کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی، کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگــاه، کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی، کاردانی فنی برق - توزیع، کاردانی فنی عمران - سازه های آبی، کاردانی فنی عمران- شبکه و تصفیه خانه آب، کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه فاضلاب و کاردانی فنی مکانیک - پمپ و کمپرسور ثبت نام خود را آغاز کرده است.

همچنین این دانشگاه آمادگی دارد تا از علاقه مندان به رشته های کارشناسی حرفه ای ایمنی- سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)، مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق، مهندسی فناوری منابع آبهای سطحی و مهندسی فناوری عمران - آب و فاضلاب برای ترم بهمن ماه ثبت نام به عمل آورد.

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، از نخستین مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی در استان خوزستان است که با 20 سال سابقه، چندین مرتبه به عنوان مرکز نمونه علمی - کاربردی کشور انتخاب شده است.

منبع: روابط عمومی مجتمع آموزشی صنعت آب برق خوزستان
خبرنگار: سعید میرداودی