به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه علمی کاربردی واحد صنعت آب و برق، جهت تکمیل ظرفیت در نیمسال اول تحصیلی 99- 98 در مقاطع کاردانی و کارشناسی، دانشجو می پذیرد.

بر اساس این گزارش متقاضیان می توانند از 2 تا 10 آذر ماه جاری با مراجعه به واحد آموزش بلند مدت واقع در طبقه دوم مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان اقدام به ثبت نام نمایند.

منبع: روابط عمومی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان