در اجرای تفاهم نامه مشترک وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نشست هم اندیشی مشترکی با حضور "محمدامین ایزدجو"، مدیریت مهندسی و گردشگری سازمان آب و برق، "سید حکمت الله موسوی"، رییس سازمان میراث فرهنگی و خانم "جاسمی نژاد" معاون آموزشی و نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان روز دوشنبه 12 اسفندماه جاری در مجتمع عالی آموزشی صنعت آب و برق برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این نشست محمدامین ایزدجو، ضمن اشاره به تفاهم نامه مشترک و ماموریت سازمان آب و برق جهت تحقق اهداف تفاهم نامه، پتانسیل گردشگری موجود در سد ها و منابع آبی، بر توسعه همه جانبه گردشگری و همکاری با سازمان گردشگری استان خوزستان تاکید کرد.

سید حکمت الله موسوی، بر لزوم توسعه گردشگری و مزایای مختلف آن به ویژه اشتغال زایی و استفاده از ظرفیت های غنی بوم گردی استان تاکید کرد.

 خانم جاسمی نژاد، با استقبال از ایجاد ظرفیت های گردشگری در حوزه آب و برق، در خصوص نحوه ارایه دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مقطع دار و راهکارهای اخذ مجوز از شورای گسترش را مطابق ضوابط آموزشی تشریح کرد.

در ادامه، "نرگس ظهرابی"، رئیس مجتمع، ضمن تشکر از حضور مدعوین و با ابراز خرسندی از تاملات ایجاد شده، یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف تفاهم نامه مشترک را تربیت نیروی انسانی مورد نیاز گردشگری صنعت آب و برق معرفی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با مدیریت و نظارت سازمان آب و برق خوزستان و اعلام آمادگی سازمان میراث فرهنگی و مساعدت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان، پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های حوزه گردشگری، هتل داری و تشریفات از مهر ماه سال 1399 برای این مجتمع در دستور کار قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور