دکل 30 متری تلفن همراه در سد و نیروگاه مسجدسلیمان که به علت بارندگی و طوفان شدید تخریب و از جا کنده شده بود، مجددا نصب و راه اندازی شد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سرپرست شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: این دکل با توجه به ورودی شهرستان اندیکا و کوهستانی بودن منطقه از نظر ابزار ارتباطی دارای اهمیت فراوان بوده و عدم وجود آن باعثاختلال در ارتباطات روزمره شرکت و مردم منطقه شده بود.
" سید حمید صالحی " اضافه کرد: با کوشش و همت کارشناسان ذیربط در مجموعه سد و نیروگاه مسجدسلیمان و سازمان آب و برق خوزستان، دکل مذکور پس از اصلاح به همراه کلیه تجهیزات ظرف مدت یک هفته مجددا نصب و راه اندازی شد.
لازم به ذکر است که از این دکل، شرکت برق منطقه ای خوزستان و تصفیه خانه آب مسجدسلیمان نیز جهت انتقال دیتا، اینترنت و موبایل استفاده می کنند.
نصب و راه اندازی این دکل مخابراتی به همراه سیستم تقویت موبایل، با همکاری کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان، مسئول و کارشناس مخابرات شرکت تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان در مدت یک هفته انجام شد.