مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان، "فرهاد علیدوستی" به سمت مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان، از تلاش های "سید حمید صالحی" در دوره سرپرستی شرکت قدردانی شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان