جلسه مشترک کمیته های انضباطی کار و ایمنی بهداشت با حضور مشاور مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان در امور کار و دبیر کمیته انضباطی برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد علیدوستی" مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان در این جلسه، از فعالیت های انجام شده تقدیر و خواستار اهتمام و انضباط کاری بیشتر در انجام فعالیت های شرکت شد.

"محمد رضاکرد زنگنه" مشاور مدیر عامل سازمان آب وبرق خوزستان در امور کار و دبیرکمیته انضباطی نیز با تاکید بر لزوم اجرایی شدن قوانین، خواستار آشنایی بیشتر کارکنان با قواعد ایمنی شد.

وی افزود: تمرکز و جدیت بیشتر واحدهای نظارتی، پیگیری موارد مطرح شده در جلسات پیشین و استفاده از تجارب حاصل از رخدادهای سایر بخش ها، بهبود عملکرد مجموعه را به دنبال خواهد داشت.

همچنین در این جلسه روسای کمیته های مختلف شرکت ضمن تشریح پیگیری های صورت گرفته، پرسش های خود را مطرح کردند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان