سد و نیروگاه مسجدسلیمان مقام نخست تولید انرژی در بین نیروگاه های برقابی کشور را کسب کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان اعلام کرد: با فرآیند تعمیرات سالیانه موثری که در سال گذشته صورت گرفت، امکان بهره برداری حداکثری از ظرفیت های تولیدی این نیروگاه در شرایط پیک تابستان سال جاری فراهم شد.

"فرهاد علیدوستی" اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری یک میلیون و 698 هزار و 429 مگاوات ساعت انرژی در سد و نیروگاه مسجدسلیمان تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.7 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این که افزایش ضریب تولید این نیروگاه در سال تولید و اشتغال، با همت همه متخصصان سد و نیروگاه مسجدسلیمان محقق شده، افزود: تدوین دستورالعمل ها براساس استانداردها، نظارت بر نحوه اجرای تعمیر، نگهداری و بهره برداری از واحدها با در نظر گرفتن محدودیت های هر واحد، ضریب آمادگی واحدهارا به 87.35 درصد رساند که این ضریب نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 44/0 درصد رشد داشته است.

سد و نیروگاه مسجدسلیمان برای هفتمین سال پیاپی موفق به کسب مقام نخست تولید انرژی در سطح کشور شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان