کارگاه آموزشی "خبرنویسی پیشرفته" با هدف ارتقای سطح علمی کارکنان روابط عمومی، رابط های خبری و کاربران شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر روابط عمومی این سازمان، روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه ۲ روزه، با بیان اینکه کارگاه آموزشی مذکور به منظور ارتقای سطح خبرنویسی در سطح سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد برگزار شده است، افزود: تعداد 33 نفر از کارشناسان حوزه روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در این کارگاه شرکت کردند.

"رضا علیجانی" اظهار کرد: در این دوره، دروس تئوری و عملی خبرنویسی پیشرفته توسط اساتید دانشکده خبر اهواز، در تالار بین المللی بوستان به کارآموزان ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: دوره های خبرنویسی برای کارکنان روابط عمومی امروزه به عنوان یک‌ ضرورت تلقی شده و برگزاری آن می تواند به افزایش بهره وری کار در روابط عمومی ها منجر می شود.

سوژه یابی و انتخاب سبک تنظیم مناسب، قابلیت های روابط عمومی الکترونیک، ویژگی های سایت خبری ممتاز از نگاه مخاطب، ویراستاری و نگارش صحیح در رسانه و کارگاه عملی خبرنویسی از جمله موارد مطرح شده در این کارگاه بود.

هفته گذشته نیز، کارگاه آموزشی "اصول و قواعد کلی در روابط عمومی" به مدت دو روز در همین مکان برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان
خبرنگار: علی پرواسی