ترمیم سیم پیچ ژنراتور واحد هفت نیروگاه مسجدسلیمان با موفقیت به اتمام رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: پس از بررسی های کارشناسی که با حضور سوپروایزر خارجی و کلیه کارشناسان داخلی روی شرایط فنی ژنراتور صورت گرفت، مقرر شد تا در زمان تعمیرات سالیانه واحد هفت، سیم پیچ ژنراتور این واحد ترمیم شود.

"فرهاد علیدوستی" افزود: عدم کیفیت مناسب شینه های نصب شده روی این ژنراتور و استفاده از متریال ورزین های نامرغوب در زمان نصب سیم پیچ این واحد از مهم ترین عواملی بود که مجموعه فنی را ملزم به بهینه و ترمیم بیش از 350 شینه در ناحیه فوقانی و تحتانی ژنراتور این واحد کرد.

وی اظهارداشت: در زمان تعمیرات سالیانه این واحد با همت شبانه روزی کارشناسان این نیروگاه، سطح کلیه شینه های معیوب از آثار تخلیه جزیی زدوده شد و سپس با رعایت دستورالعمل و استانداردهای مربوط به عایقکاری، کلیه سطوح شینه های آسیب دیده در چندین مرحله مورد ترمیم و بهینه سازی قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره سد و نیروگاه مسجدسلیمان اضافه کرد: پس از اتمام کار جهت اطمینان از صحت فرآیند ترمیم و بهینه سازی طبق دستورالعمل های موجود با حضور کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان اقدام به انجام  تست های الکتریکی مختلفی از قبیل تانژانت دلتا و اندازه گیری مقاومت اهمی و خازنی روی سیم پیچ این واحد نمودیم، که نتایج  کلیه تست های صورت گرفته مطلوب و مورد رضایت بود.

شایان ذکر است، کلیه فرآیند ترمیم سیم پیچ ژنراتور در زمان تعمیرات سالیانه این واحد صورت گرفت و این واحد هم اکنون در مدار تولید قرار دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان
خبرنگار: علی پرواسی