به منظور افزایش ضریب اطمینان و پایداری نیروگاه، چندین پروژه بهینه سازی و طرح اصلاحی در سد و نیروگاه مسجدسلیمان به بهره برداری رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، حمایت از پتانسیل های داخلی و افزایش ضریب پایداری این نیروگاه، چندین سیستم مهم و اساسی در این نیروگاه بهینه سازی و اصلاح شد.

"فرهاد علیدوستی" افزود: از عمده این طرح ها می توان به بهینه سازی پنجره آلارم واحد چهار، اصلاح سیستم کمپرسورهای باسداکت فاز اول، احیا، بهینه سازی و اصلاح بیش از 60 درصد سیستم تهویه، اصلاح سیستم نوترال ترانس های قدرت واحدهای سه، چهار و هفت، بهینه سازی تابلوهای کنترلی پست 400 کیلوولت، تعویض CVT های  مربوط به خطوط خروجی از پست، بهینه سازی سیستم کمپرسور گاورنر فاز اول، راه اندازی سیستم جوکی پمپ گاورنرهای فاز دوم این نیروگاه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح ها علاوه بر بهبود شاخص های کیفی و ضریب اطمینان نیروگاه، صرفه جویی قابل توجهی نیز در مصرف انرژی صورت گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان خاطرنشان کرد: کلیه طرح ها و پروژه های فوق به همت کارشناسان شرکت های تولید، تعمیرات و حمایت همه جانبه معاونت بهره برداری از نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان، در این نیروگاه همزمان با تعمیرات سالیانه هر واحد صورت گرفته است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان
خبرنگار: علی پرواسی