تعمیرات سالیانه واحد7 نیروگاه مسجدسلیمان همراه با بهینه سازی و ترمیم اصولی سیم پیچ ژنراتور با موفقیت به اتمام رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان، عدم کیفیت مناسب شینه های نصب شده روی این ژنراتور و استفاده از متریال و رزین نامرغوب در زمان نصب سیم پیچ این واحد را از مهم ترین عواملی معرفی کرد که آن مجموعه فنی را به بهینه سازی و ترمیم بیش از 350 شینه درناحیه فوقانی و تحتانی ژنراتور آن واحد همزمان با تعمیرات سالیانه ملزم کرد.

"فرهاد علیدوستی" گفت: در زمان خروج این واحد علاوه بر بهینه سازی و ترمیم سیم پیچ ژنراتور، اقدامات اصلاحی از قبیل اصلاح پلتفرم توربین، کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزاردقیق، ارتقای HMI سیستم تحریک با هدف نظارت بیشتر و پایش سیگنال های خطای آن، انجام پروتکل ها و تست شیت ها، سیگنال چک کلیه تجهیزات ابزار دقیق و بازبینی عملکرد تجهیزات مکانیکی مربوط به این واحد نیز در دستورکار قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره سد و نیروگاه مسجدسلیمان تصریح کرد: با توجه به فشردگی برنامه تعمیرات سالیانه واحد7 این نیروگاه و تداخل با تعمیرات سالیانه واحدهای 3 و 8 فعالیت های تعمیرات سالیانه و طرح های اصلاحی فوق به همت شبانه روزی کلیه کارشناسان شرکت های تولید و تعمیرات این نیروگاه علیرغم کمبود نیرو، تعمیرات سالیانه همزمان سه واحد در راستای اجرای اصول اقتصاد مقاومتی صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان
خبرنگار: علی پرواسی