تعمیرات اساسی ریل سه دستگاه جرثقیل 320 تنی در نیروگاه مسجدسلیمان به پایان رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: با توجه به تحلیل نتایج حاصل از تعمیرات دوره ای و بررسی های فنی به عمل آمده روی ریل جرثقیل های 320 تنی این نیروگاه محرز شد که تغییر شکل ریل ها و مشترک بودن این ریل ها جهت استفاده همزمان برای سه جرثقیل، مشکلاتی از قبیل عدم تعادل جرثقیل در هنگام عملیات و از بین رفتن تعدادی ازجاروبک های موجود در شینه های هادی جریان الکتریکی را به وجود آورده بود.

"فرهاد علیدوستی" افزود: همزمان با تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه، از طریق جذب پیمانکار اقدام به دمونتاژ کلیه اتصالات و حذف تغییر شکل موجود در مسیر ریل ها و آشکار سازی قسمتی از ریل های مدفون در بتن که از زمان اجرا وجود داشت نمودیم، سپس با استفاده از دوربین لیزری کلیه مسیر ریل های جرثقیل های 320 تنی و 10 تنی مورد باز بینی و تنظیم قرار گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان اضافه کرد: پس از روانکاری کلیه ترمزها و وزنه های تعادل این جرثقیل ها، تمامی اتصالات بر اساس دستورالعمل تنظیم و مقرر شد فرآیند تعمیرات اساسی جرثقیل های مذکور نیز در سال آینده اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرثقیل های نیروگاه نقش بسیار عمده ای در جابجایی انواع بارها را برعهده دارند، ضرورت دارد که میزان آمادگی و صحت عملکرد آنها به صورت دوره ای مورد باز بینی قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان
خبرنگار: علی پرواسی