سیم پیچ ژنراتور واحدهای 3 و 7 نیروگاه مسجدسلیمان همزمان با تعمیرات سالیانه، ترمیم و تقویت شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: با توجه به نتایج ارتعاش سنجی، پس از تغییر ویج های  (wedge) سیم پیچ ژنراتور که در راستای کاهش ارتعاشات این واحد صورت گرفت و با توجه به نتایج تست های تخلیه جزیی، مقرر نمودیم تا در زمان تعمیرات سالیانه واحد 3 با تقویت نخ بندی، مشکلات را برطرف و از تکرار آن نیز جلوگیری به عمل آید.

"فرهاد علیدوستی" با اشاره به این که میزان ارتعاشات این واحد، پیش از بهینه سازی حدود 250 میکرومتر بود، تصریح کرد: با تقویت سیم پیچ  ژنراتور، میزان ارتعاشات حدود 30 میکرومتر کاهش پیدا کرد.

وی افزود: کلیه فرآیند ترمیم و تقویت سیم پیچ ژنراتور در زمان تعمیرات سالیانه انجام شده و این واحد هم اکنون در مدار تولید قرار گرفته است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان، با تاکید بر اجرای موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه، از سرویس کلیه تجهیزات مکانیکی و اجرای پروژه اصلاح پنجره آلارم سیستم کنترل این واحد خبر داد.

 وی با بیان این که وجود نیروی انسانی مجرب و مسئولیت پذیر، به منظور اتمام به موقع پروژه امری مهم و ضروری است، تاکید کرد: این امر نیز با همت کارشناسان این مجموعه نیروگاهی، علی رغم وجود محدودیت های موجود محقق شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان