مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از افزایش ضریب اطمینان پست 132/400 کیلو ولت نیروگاه این سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد علیدوستی" افزود: نظر به اهمیت تغذیه DC در کلیدخانه و لزوم اطمینان به کلیدخانه این نیروگاه در پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع پس از بررسی های فنی درصدد دمونتاژ باتری های قدیمی و نصب باتری های جدید شدیم.

رئیس هیئت مدیره نیروگاه مسجدسلیمان اظهار داشت: با همت کارشناسان شرکت تولید و تعمیرات کلیدخانه این نیروگاه، مونتاژ و نصب باتری های جدید به همراه تست های ارزیابی جریان و ولتاژ خروجی باطری های ساخت داخل نیز با موفقیت به اتمام رسید.

شایان ذکر است در کلیدخانه 132/400 کیلو ولت نیروگاه مسجدسلیمان چهار ست (set) باتری وجود دارد که در هر ست (set) 55 سلول 2 ولتی نصب شده است که این مجموعه ولتاژ DC مورد نیاز کلیدخانه این نیروگاه را تامین می کند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان