سه دستگاه تابلوی  بی(bay) های کلیدخانه نیروگاه مسجدسلیمان پس از 12 سال بهینه سازی شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان با اشاره به این که سه تابلو مذکور به صورت دائمی در مدار قرار گرفته بودند، تصریح کرد: از آنجایی که امکان سرویس و نگهداری آرایش کابل این تابلوها مقدور نبود، این موضوع به تهدیدی بالقوه برای تابلوها تبدیل شده بود.

"فرهاد علیدوستی" گفت: نظر به این که تابلوهای فوق در اجرای فرامین مربوط به کلید زنی، حفاظت و اندازه گیری این کلیدخانه نقش بسیار موثری دارند، پس از بررسی های فنی و رایزنی های انجام شده با کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان مقرر شد تابلوهای جدید طراحی و جایگزین تابلوهای قدیم شوند.

وی افزود: پس از جمع آوری مستندات و الزامات فنی مراحل طراحی و ساخت این سه تابلو از سال گذشته آغاز و در نهایت با اخذ مجوز خاموشی از دیسپاچینگ، با تلاش کارشناسان تولید و تعمیرات، فرایند تعویض تابلوها با موفقیت انجام شد.

 مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان، مزایای اجرای این طرح را سهولت در تعمیر و نگهداری، افزایش حجم تابلو به منظور تبادل حرارتی بهتر و افزایش ضریب اطمینان بی(bay)ها معرفی کرد.

کلیدخانه نیروگاه مسجدسلیمان از دو پست 400 و 132 کیلو ولت تشکیل شده است که نقش بسیار مهمی در حفظ و پایداری شبکه منطقه جنوب غرب کشور ایفا می کند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان