مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از عملیات موفق مقابله با سیلاب با هدف کاهش خطرات احتمالی در سد و نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پس از اعلام ستاد مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان و هشدارهای هواشناسی در خصوص وقوع احتمالی سیلاب و طغیان رودخانه ها، علاوه بر ارزیابی مهارتها واقداماتی که می بایست درشرایط بحرانی توسط پرسنل مختلف هر بخش  صورت گیرد، بررسی عملکرد تجهیزات نیروگاه در دستور کار سد و نیروگاه مسجدسلیمان قرار گرفت.

"فرهاد علیدوستی" مهارت هایی همچون سرعت عمل، انتخاب بهترین تصمیم و استراتژی مدیریت بحران را از عوامل موثر در کاهش خسارات و تلفات برشمرد و گفت: با ایجاد این عملیات ضمن ارزیابی ضریب ایمنی نیروگاه، عملکرد کلیه تجهیزات هیدرومکانیک بدنه سد و تجهیزات ایمنی نیروگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. وی تصریح کرد: علاوه بر این کلیه عوامل کلیدی در این ارتباط با حضور در سایت سد مسجد سلیمان به صورت 24 ساعته به ایفای وظایف محوله بر اساس تصمیمات کمیته بحران و رصد اوضاع پرداختند.

مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان مشارکت فعالانه همه بخش های سد و نیروگاه مسجدسلیمان را در انجام موفق این عملیات مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان