مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از اتمام موفقیت آمیزتعمیرات سالیانه واحد 3 نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد علیدوستی" با بیان این که تعمیرات سالیانه واحدهای این نیروگاه با محدودیت های مالی انجام شده است تصریح کرد: تاکنون تعمیرات سالیانه 5 واحد از این نیروگاه با موفقیت به اتمام رسیده است.

وی افزود: در تعمیرات سالیانه واحد 3 کلیه پروتکل های سالیانه ( ابزاردقیق- الکتریک – مکانیک )، سیگنال چک تجهیزات و نواقصی که ازقبل وجود داشت و نیاز به خروج واحد بود مرتفع گردید.

وی ادامه داد:  با توجه به اینکه پایش وضعیت تجهیزات، نقش عمده ای درجلوگیری از خرابی تجهیزات دارد به همین منظورتستهای پایش وضعیت مانند ترموویژن، اندازه گیری میزان ارتعاشات واحد و آنالیز و تصفیه روغن تجهیزات واحد، قبل از آغاز تعمیرات سالیانه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان تصریح کرد: ترمیم رانر، سرویس رادیاتورهای ژنراتور، اصلاح سیستم نوترال ترانسهای قدرت و تست های ارزیابی وضعیت عایقی ترانسفورماتور  این واحد از جمله  فعالیت هایی هستند که  علاوه بر پروتکل های سالیانه، در این تعمیرات سالیانه بر روی واحد3 صورت گرفت.

گفتنی است که تعمیرات سالیانه واحد های 2 و 1 این نیروگاه به صورت همزمان در مرحله انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان