مدیرعامل سد ونیروگاه مسجدسلیمان از طراحی و ساخت دستگاه فیلتراسیون و درایر روغن  برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "فرهاد علیدوستی" گفت: نفوذ آب و رطوبت درون روغن در سیستم های مکانیکی و الکترومکانیکی باعث ایجاد اشکالاتی برای سیستم ها می شود که نیاز به پایش و تصفیه روغن و بررسی میزان PPM  رطوبت موجود در روغن به صورت دوره ای دارد.

وی با اشاره به این مشکل و به منظور آنالیز و کنترل آنلاین رطوبت  موجود در روغن کمپرسورهای سیستم تهویه تصریح کرد: مراحل مطالعات، طراحی و ساخت دستگاه فیلتراسیون و درایر روغن در دستور کار، کارگروه تهویه قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره نیروگاه مسجدسلیمان افزود: با ساخت این دستگاه فیلتراسیون علاوه بر کنترل رطوبت غیرمجاز ،روغن تصفیه شده را برای مصرف مجدد به سیستم منتقل می کند و باعث صرفه جویی در مصرف روغن نیز خواهد بود.

علیدوستی با بیان اینکه شیوه کار این دستگاه فیلتراسیون خاص می باشد و مشابه خارجی ندارد افرود : قابلیت هوشمند سازی، ارتقا و نصب روی ترانس های قدرت، کاهش آلودگی آب به میزان کمتراز 10PPM  نیز از دیگر قابلیت های این سیستم است.

شایان ذکراست کاهش رطوبت محلول و نامحلول در روغن مورد استفاده سیستم های مکانیکی و الکترومکانیکی علاوه بر جلوگیری از فرسایش تجهیز ، از اسیدیته شدن روغن  و فرسایش سریع سیستم نیز جلوگیری می کند.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان