مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از راه اندازی موفق آسانسور شماره 2 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد علیدوستی" سهولت دسترسی به طبقات نیروگاه را در شرایط عادی و اضطراری یکی از شاخص های ایمنی نیروگاه معرفی کرد و گفت: بر همین اساس با تشکیل کارگروه تخصصی، لیست اشکالات و تجهیزات مورد نیاز آسانسور شماره ۲ تهیه و پس از استعلام از چند شرکت تعمیرات تخصصی آسانسور در نهایت مقرر شد تا با تکیه بر دانش فنی و همت کارشناسان تولید و تعمیرات آسانسور مورد راه اندازی و بهره برداری قرار گیرد .

وی تصریح  کرد: اشکالاتی از قبیل آلایمنت ریل ها، تعمیر مکانیزم ترمز ها، بازرسی کابین ها، سرویس و به‌روزرسانی تابلوهای کنترلی و قدرت، رفع عیب و سرویس از الکتروموتورها و تعویض قطعات معیوب در مدت یک هفته و با هزینه ای معادل یک صدم قیمت پیشنهادی از شرکت‌های تخصصی آسانسور صورت گرفت و با موفقیت به بهره‌برداری رسید.

شایان ذکر است در نیروگاه مسجدسلیمان 3 آسانسور صنعتی ۱۱ نفره نصب شده است که جابجایی پرسنل و بار در بین 5 طبقه نیروگاه توسط این 3 آسانسور صورت می‌گیرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان