مدیرعامل سد ونیروگاه مسجدسلیمان از انجام عملیات موفقیت آمیز بازگشایی کامل دریچه های تخلیه کننده تحتانی  (BOTTOM  OUTLET) سدمسجدسلیمان، پس از 18 سال  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد علیدوستی" با بیان این که  در زمان ساخت پروژه و احداث سد، دو دهانه تونل تحتانی بمنظور انتقال آب به پایین دست بدنه سدایجاد شده است که درمواقع  لزوم بتوان از این دریچه ها برای هدایت و انتقال آب به پایین دست سد استفاده شود تصریح کرد: باتوجه به مشکلات ایجاد شده در آبراهه مذکور در زمان احداث سد، با برنامه ریزی فنی و با حضور نمایندگان شرکتهای آب و نیرو، مشاورطرح ،  سازمان آب و برق خوزستان ، کارشناسان  شرکت بهره برداری و تعمیرات ، عملیات بازگشایی دریچه های تحتانی تا 100 درصد، گشودگی کامل با موفقیت انجام گردید.

رئیس هیئت مدیره سد مسجدسلیمان اضافه کرد: در تونلهای خروجی تحتانی سد مسجدسلیمان دو ست دریچه نصب شده است که هرکدام  شامل دو دریچه سرویس جهت انتقال آب به پایین دست سد و دو دریچه تعمیراتی جهت ایزوله نمودن دریچه های سرویس می باشد. مجموع ظرفیت تخلیه دریچه های فوق حداکثر 589 مترمکعب برثانیه است.

 عدم استفاده از این دریچه ها طی سنوات گذشته و پس از اصلاحات طراحی، باعث شده بود تا بازگشایی آنها با ریسک بالایی همراه باشد که این امر با موفقیت کامل صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان